Filtre

 

Cod.15108 50 M
Cod.15109 
100 M
Cod.15110
 200 M

Disc filtrant tip F/W/C

Cod.35004
Cod.35006
Cod.35007

Filtru pentru clopot

Cod.15116 100 M
Cod.15117 
80 M

Filtru vopsea din Inox pentru aerografe cu cana jos

Cod.15119 200 M

Filtru vopsea din nylon pentru aerografe cu cana jos

Cod.96200
Cod.98387 Inox

Filtru de linie complet

Cod.95225 Nova 60:1
Cod.95200
 Nova 45:1

Filtru de linie

Cod.15100 w/c 60M
Cod.15101 w/c 100M
Cod.15102 w/c 150M
Cod.15103 w/c 200M

Filtru pulmone

Cod.11039 30 Mesh
Cod.11038 60 Mesh
Cod.11037 
100 Mesh
Cod.11019 
200 Mesh

Filtru calciu pistol pentru AT250 / AT300

Cod.37215
Cod.37216

Filtre tambur inox de 40, 25 Mesh